درخواست اطلاعات فنی2019-07-17T05:32:18+00:00

خدمات فنی و مهندسی :

فن آوری های نوين دارای دستورالعمل‌های ويژه و منحصر به فرديست که بايد در مراحل مختلف اجرا و بهره‌برداری مورد توجه قرار گيرد.

شرکت کناف گچ اهميت رعايت دستورالعمل‌های ويژه کاربرد محصولات را از ابتدا مورد توجه قرار داده و خدمات فنی و مهندسی خود را در زمينه‌های زيرارائه می دهد:

  • مشاوره درانتخاب محصول، اجرای نمونه رايگان و محاسبه قيمت تمام شده روش انتخابی جهت انتخاب بهترين روش اجرا در پروژه‌های ساختمانی
  • برگزاری دوره‌های آموزشی
  • بازرسی فنی پروژه‌ها
  • پاسخگويی به استعلام‌های فنی

فرم درخواست اطلاعات فنی